Word een expert in
Strategic Performance Management.
Self-paced. Volledig online.

In de Extended Course leer je hoe je met System Dynamics een strategie kunt conceptualiseren. Je leert om een strategiearchitectuur te ontwerpen en te bepalen wat de knoppen zijn waar management het beste aan kan draaien. Ook weet je hoe je een plan moet maken voor het ontwikkelen van strategische competenties en talent management.

Waarom deze Extended Course?

In deze Extended Course (EC) maken we de sprong naar een nieuw model: het living business model. In vergelijking met de in de Core Course besproken modellen, is dat een dynamisch model. Het laat veranderingen zien naarmate de tijd verstrijkt.

Deze manier van business modelling gaat uit van System Dynamics (SD). SD is een soort meccano-doos waarmee je snel compacte modellen bouwt en allerlei systeemelementen een plaats in kunt geven. 

In aanvulling op het dynamische karakter is er de mogelijkheid van simulatie: je denkt vooruit, toekomstgericht en simuleert waardoor je ziet tot welke consequenties verschillende aannames of veronderstellingen zullen leiden.

Living businessmodellen bieden de mogelijkheid om stap voor stap in de tijd te simuleren (bijvoorbeeld per week, maand, kwartaal of jaar); waarbij elke nieuwe stap vertrekt bij het resultaat van de vorige.

Met die uitkomsten moeten de deelnemers aan de slag. Ze kunnen hun beslissingen niet (uitsluitend) meer baseren op de situatie van vandaag of een wensscenario (i.c. statische veronderstellingen). Dat draagt bij aan wendbaarheid en ‘forward thinking’. 

Klaar voor de sprong?

Wat ga je leren in de Extended Course?

In de Extended Course Strategic Performance Management leer je…

 • Wat een living business model is
 • Hoe een living business model verschilt van statische modellen
 • Waarom het vinden van de juiste oorzaak en gevolg relaties belangrijk is
 • Wat de principes zijn van system dynamics, en hoe die zelf te gebruiken
 • Hoe systemen waarde creëren en de invloed van feedback loops daarbij
 • Hoe resources de prestaties aandrijven, en hoe resources te beïnvloeden
 • Principes van het modelleren met System Dynamics (SD)
 • Hoe je teambased modelling aanpakt
 • Hoe een strategic architecture te bouwen en te gebruiken
 • Het ontwikkelen van KPI’s met een strategic architecture als basis
 • Hoe je strategische competenties moet afleiden en meetbaar maken
 • Hoe je talent management inzet om strategische competenties te verwerven
 • Hoe je zelf professioneel het strategisch proces kunt begeleiden

In de cursus krijg je tal van praktijkvoorbeelden van dynamische systeemmodellen. Voorbeelden uit verschillende bedrijfsfuncties en economische sectoren.

Aan de hand van online opdrachten maak je steeds de vertaling naar jouw eigen organisatie. Je kunt ook een specifiek probleem uit je eigen organisatie analyseren en oplossen. Hierbij krijg je persoonlijke feedback van mij.

De Extended Course in het kort

Word opgeleid tot Certified Strategic Performance Manager
en krijg persoonlijke begeleiding. Volledig online.

De cursus bestaat uit 5 modules. Daarin leer je om tijdens het strategisch traject met het MT een dynamisch model van de organisatiestrategie te maken. Als je dat hebt kun je niet alleen de perfecte KPI’s bepalen, maar je kunt ook strategische scenario’s analyseren, en diverse what-if questions stellen. Hiermee kun je de besliskwaliteit van het management krachtig ondersteunen.

Leer in je eigen tempo, volledig online

Praktijkgericht: de vertaling naar jouw organisatie

De cursus biedt jou het praktische raamwerk voor het opzetten van een strategisch model (strategy architecture), je leert hoe je dit model met een team kunt opstellen.

De theorie van elke module wordt ondersteund met praktijkopdrachten. Je kiest hiervoor een vraagstuk uit je eigen organisatie.

Je krijgt persoonlijke feedback bij de uitwerking van je vraagstuk van de docent Leo Kerklaan. 

Leo beoordeelt het door jou ingeleverde werk en geeft feedback waar je mee verder kunt. Ook beschikt elke les in de cursusomgeving over een ‘discussion knop’, zo kun je direct jouw vragen stellen.

Voor publieke en private sector

Strategisch prestatiemanagement is nuttig zowel in de publieke als in de private sector.

In de publieke sector gaat het meestal om verbetering van de dienstverlening over de ontwikkeling en implementatie van beleidsprogramma’s. De inzichten zijn ook bruikbaar in transformatieprocessen. 

In de private sector gaat het om ondernemers, analisten en professionals die willen weten hoe je het maximum uit performancemanagement haalt. Professionals zoals strategie- en performance managers vinden het nuttig om een strategie te modelleren om betere doelen te kunnen stellen maar ook om ‘what-if’ analyses te gaan uitvoeren.

Certificate of Competence

Het certificaat krijg je als je aan de voorwaarden hebt voldaan. Je moet de gehele cursus hebben gevolgd:

 • de opdrachten in de cursus hebben uitgevoerd
 • het theorie-examen met succes hebben afgelegd  
 • de eindopdracht hebben gemaakt naar tevredenheid.

Daarom is dit meer dan een certificate of participation. Het is een certificate of competence. Ik verklaar dat je in staat bent om te functioneren als Certified Strategic Performance Manager.  

0 Modules

Extended Course

0 Lessen

Extended Course

0 Videolessen (NL)

Extended Course

0 Uur studietijd

Extended Course
Self-paced

De cursus volg je in je eigen tempo, waar en wanneer jij wilt.

Direct feedback

Krijg persoonlijke feedback van Leo Kerklaan.

Certificering

Na afronding van de cursus wordt je beloond met een certificaat.

Eigen praktijk

Kies een eigen vraagstuk en modelleer dat.

De inhoud van de Extended Course
Strategic Performance Management

De praktijkgerichte cursus bestaat uit 5 uitgebreide modules die worden ondersteund met video’s (NL), theorielessen, slides, opdrachten, quizzes, examens en extra leesmateriaal. Je hebt altijd toegang tot de docent en krijgt persoonlijke begeleiding.

Module 6 - System Dynamics

 • Introductie in System Dynamics
 • Systemen creëeren waarde
 • Simulatiesoftware Modellen (aanvulling op strategiehuis en strategiekaart).

In deze module maak je kennis met System Dynamics. Het zijn de feedbackloops in systemen die zeer veel invloed hebben op de prestatie van dat systeem. Met behulp van System Dynamics kunnen we de invloed van deze feedbackloops in kaart brengen en daardoor de systeemprestatie beter benaderen.

Daarvoor is wel speciale software nodig. Ook daar gaan we op in. System Dynamics biedt ons een derde perspectief op het modelleren (naast de modellen in de core course). In module 7 (resources) en module 8 (strategy architecture) gaan we verder aan de slag met System Dynamics. Je ziet daar ook diverse toepassingen. Deze module geeft je de basis om dit goed te begrijpen.  

Module 7 - Resources

 • Resources and stocks
 • Resources drive performance
 • Een simpel model (met resources)
 • De principes van het modelleren; nog een model
 • De link tussen strategie en systeemtheorie (visie Kim Warren)
 • Opdracht: breng de stocks van je eigen organisatie in kaart

In deze module gaan we dieper in op de resources en stocks. Ze zijn het hart van een systeemmodel. Een stock is het volume (aantal) van een bepaalde resource.  We focussen nu op de tangible resources. Hiervan kunnen we de waarde in de tijd exact bepalen; ze zijn kwantificeerbaar.


Stocks fill and drain; dat is hun kenmerk. Dat verloopt via in- en uitstroom; de in- en outflows. Dit mechanisme leidt uiteindelijk tot de prestatie van het hele systeem. De volgende stap is het systeem bouwen achter de strategie om dit ook te kunnen simuleren. Deze conceptualisering in een model van de strategie wordt de strategiearchitectuur genoemd. Deze module is de opstap daarvoor.

Module 8 - Strategic architecture

 • Een simpel voorbeeld
 • Probeer het zelf; simuleer
 • Hamvraag: aan welke knoppen moet je draaien?
 • Voorbeeld: Strategic architecture Ryanair
 • Voorbeeld: Strategic architecture Everphone
 • De standaard-architectuur
 • Toepassing architectuur bij beleidsanalyse (strafrecht)
 • De crux: oorzaak en gevolgrelaties in beeld krijgen
 • Het ontwerpproces van een strategiearchitectuur

In deze module staat de architecture centraal, inclusief het ontwerpproces ervan. We geven vele voorbeelden, en de deelnemer krijgt ook de gelegenheid zelf met de software te spelen. Het is geen module die het complete modelleerproces voorschotelt. Daarvoor is dat te complex.


Maar het is wel mogelijk om zelf een architectuur te bouwen na deze module. Als je je de software ook eigenmaakt (ik adviseer Silico, maar dit valt buiten de cursus) dan kan je met dat model ook simuleren. Voor sommigen een brug te ver, voor anderen heel aanlokkelijk. 

Module 9 - Strategische competenties en talent management

 • Succes hangt af van mensen én talent management
 • Het strategische vermogen: waar is een organisatie goed in
 • Op orde brengen strategisch vermogen; identificeren van kritieke competities
 • Gap analyse en must-win battles
 • KPI’s voor het meten van kritieke competenties
 • Na bijstellen competenties, ook KPI’s aanpassen

De cursus gaat uit van drie succescondities voor performance management. Eén daarvan is de succesconditie ‘de juiste mensen’. Daarover gaat deze module. Wij focussen vooral op hoe de beschikbare human resources de gewenste strategische prestaties van organisatie kunnen helpen waarmaken.

Hoewel belangrijk gaat het niet over de competenties waarover individuele medewerkers beschikken. Ik kijk hoe al die individuele competenties samen een organisatiecompetentie kunnen vormen. Dat is ‘iets waarin een organisatie goed is’. Bijvoorbeeld het snel kunnen openen van nieuwe winkels op A1-locaties. Dat kan van strategische belang zijn, vooral ook als de concurrent er niet zo goed in is.

Anders gezegd: we moeten zorgen dat de aanwezige organisatiecompetenties passen bij de strategische plannen. Dan spreken we over strategische competenties. Die zaken ‘waarin een organisatie goed moet zijn’. Of heel snel goed moet worden.

Vandaar dat we in deze module ook ingaan op ’talent management’. Uiteraard willen we weten hoe goed we dat doen. Zal je niet verbazen dat we hiervoor weer KPI’s gaan gebruiken. 

Module 10 -Word een Pro!

Wil je een Pro worden? Deze cursus geeft je veel inzichten en achtergronden. Maar bent je in staat om voor een managementteam een strategiesessie te begeleiden? In deze module geef ik je graag veel praktische tips; ze vereisen niet veel studie. Gebruik ze gewoon, en je bent zo een pro.


Strategisch denken toepassen: Als facilitator moet je in staat zijn om de juiste vragen te stellen op het juiste moment in het strategische traject. Het is nuttig om een framework in gedachten te hebben met de belangrijkste aspecten en de belangrijkste vragen. We zullen je een raamwerk bieden; het bevat alle belangrijke aspecten van de Masterclass.


Mapping tips: In deze les zal ik je 15 mappings tips geven die het schetsen en modelleren van een strategie makkelijker zullen maken. Zo kan je nog een laatste keer oefenenen met strategy mapping/strategy modelling.

Extra tips: Naast de specifieke tips over strategy mapping en strategisch denken krijg je nog meer tips die je helpen om een certified pro te worden.

Beoordeel je eigen prestaties: Neem de tijd om je sterke en zwakke punten kritisch te onderzoeken. Hoe kan je de sterke uitbuiten? Dit is het belangrijkste. Maar het verbeteren van de zwakheden kan ook helpen.

Verschil tussen Core & Extended

Core course: Je leert de basisprincipes strategisch performance management, strategie om zetten in doelstellingen met het strategiehuis of -kaart, KPIs ontwikkelen en een actieplan maken. Naar de Core Course → 

Extended course: Je leert de basisprincipes System Dynamics, strategie conceptualiseren met een strategiearchitectuur, bepalen van de knoppen waar management beste aan kan draaien. Het ontwikkelen van strategische competenties en talent management om de architectuur te implementeren.

Klaar om te starten?

Na de aankoop van cursus ontvang je binnen enkele minuten de inloggegevens tot de online leeromgeving. Veel succes!

Ik wil starten

Bonussen

Bij het afnemen van de cursus krijg je naast het volledig lespakket de volgende items cadeau:
Gratis 1 uur consult t.w.v. €250

In de gratis sessie kun je alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch prestatiemanagement in jouw organisatie bespreken met Leo.

Gratis exemplaar van De Wendbare Organisatie (2016) t.w.v. 42,50 EUR

De wendbare organisatie (2016) is hét strategieboek voor de praktijk van nu. Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen.

Downloadbare PDF's

Alle module slides en PDF's zijn volledig downloadbaar. Zo heb je de theorie altijd bij de hand.

Ervaringen van deelnemers

Onze studenten komen uit alle hoeken van de wereld. Hieronder vind je ervaringen van studenten die de cursus Strategisch Performance Management bij ons volgden.

Over de docent mr. Leo Kerklaan

Leo Kerklaan is een ervaren internationaal strategieprofessional, docent en auteur van twee strategie bestsellers 'De wendbare organisatie (2016) en 'De organisatie cockpit (5e druk). In januari 2024 kwam Business Flight Simulator uit: bouw simulaties die organisaties laten vliegen.
Leo Kerklaan docent voor online cursus strategic performance management

Na 15 jaar werkzaam te zijn in senior management functies bij de Postgiro en de luchtvaart (Fokker), en na 20 jaar partnerschap van Holland Consulting Group heeft Leo de Franeker Management Academie opgericht.

Als externe consultant en docent is Leo nog steeds verantwoordelijk voor tal van opdrachten op het gebied van strategie- en prestatiemanagement.

Leo is auteur van 7 boeken en heeft meer dan 150 publicaties zoals blogs en whitepapers.

Leo’s heeft regionale expertise verworven door in verschillende delen van de wereld regelmatig les te geven en te consulteren. Hij voerde meer dan 50 workshops en trainingen uit op het gebied van strategisch leiderschap, strategievorming, prestatiemanagement, scenario planning, KPI-design en business modeling.

Leo is een frequent ‘guest lecturer’ in het binnen- en buitenland. Behalve bij de programma’s van Franeker Management Academie is hij nauw betrokken bij de Passionned Business Science programma's en bij Executive Programs of Maastricht School of Management.

0 Jaar consultancy ervaring

0 Blije consultancy clients

0 Masterclasses & opleidingen

0 Students (worldwide)

0 Internationale opdrachten

Jouw investering

Praktische informatie

Jouw investering voor deze cursus Strategic Performance Management bedraagt €895 (incl. btw).

Voor dit bedrag krijg je toegang tot de online leeromgeving (rijke en uitdagende leeromgeving met meer dan 65 lessen) en downloadbare slides. Ook ontvang je kosteloos een exemplaar van ‘De wendbare organisatie’ (2016), een bestseller van Leo. Ook heb je recht op een 1 op 1 strategie consultsessie (t.w.v. €250) met Leo Kerklaan. Je kunt met hem alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch performance management in jouw organisatie bespreken.

Na het succesvol afronden van de cursus krijg je het Certificaat of Competence en ben Strategic Performance Manager.

Advies nodig?
Extended Course
895
incl. 21% BTW
Persoonlijke feedbackPersoonlijke feedback
Op eigen tempo & onlineOp eigen tempo & online
Certificate of CompetenceCertificate of Competence
Eigen praktijkcaseEigen praktijkcase
Downloadbare slidesDownloadbare slides
Module 6 - 10Module 6 - 10
Nu starten

Veelgestelde vragen

Als je de online cursus performance management wilt gaan volgen zit je vast vol met vragen over de inschrijving, het lesmateriaal, toelatingseisen of het studeren zelf. Met onze FAQ vind je snel antwoord op je vraag. Zit het antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de toelatingseisen voor het volgen van de cursus?

Er zijn geen voorwaarden of toelatingseisen.

Hoe schrijf ik me in voor de training?

Na het toevoegen van de cursus in de winkelmand kun je direct online betalen. Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Vervolgens kun login credentials aanmaken voor de online leeromgeving. Je kunt dan direct starten met de cursus. Je kunt je hier inschrijven.

Wat is het verschil tussen de face to face cursus en de online cursus?

De cursusstructuur is hetzelfde als de offline masterclass. De offline versie van de cursus wordt gegeven in 4 dagen, het lesmateriaal bestaat uit diverse live hoorcolleges en opdrachten. In de online cursus bestaat het lesmateriaal uit vele kennisclips, theorielessen, quizzes, examens en opdrachten. De interactief is hoog, je bent dus echt actief bezig met de theorie. Ook heb je bij elke opdracht de mogelijkheid om de vertaling te maken naar jouw organisatie. Leo is altijd beschikbaar voor vragen en zal persoonlijk feedback geven.

Wat voor computerapparatuur heb ik nodig om een online cursus te volgen?

De cursusomgeving werkt op elke webbrowser en op elk besturingssysteem (Windows, Mac OSX, Linux, ChromeOS). Je hoeft geen externe software of applicatie te downloaden op de computer.

Welke taal is de cursus? In welke taal wordt er lesgegeven?

De Nederlandse cursus is volledig in het Nederlands. De Engelse cursus is in het Engels.

Waar en hoe kan ik toegang krijgen tot de e-learning inhoud? Zijn er beperkingen?

Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Hierna zul je nog een mail ontvangen met jouw login credentials voor de online leeromgeving. Alle informatie die nodig hebt om te starten staat in deze mail. Je hebt dan per direct toegang tot de e-learning inhoud.

Hoe kan ik vragen stellen tijdens de cursus?

Vragen stellen tijdens de cursus kan via de ‘discussion’ knop die beschikbaar is bij elke les op ons platform.

Hoe kan ik het cursusmateriaal downloaden?

Al het cursusmateriaal wat downloadbaar is beschikbaar op ons e-learning platform. Dit zijn onder andere cursus slides, opdracht templates, aanvullende PDF’s die je zullen helpen om de om concepten binnen die cursus te doorwerken of dieper in te duiken. De video’s zijn niet downloadbaar.

Met wie kan ik contact opnemen voor technische ondersteuning?

Voor technische ondersteuning kun je altijd contact opnemen met Charesa Chote, de cursus advisor bij Leo Kerklaan. Klik hier om contact op te nemen.

Klaar om te starten met de cursus?

Schrijf je nu in en ontvang direct je inloggegevens. Wil je eerst de cursus gratis uitproberen? Dat kan! Met de preview knop wordt je doorverwezen naar onze trial omgeving van de cursus. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.