Ga zelf aan de slag met
Strategic Performance Management.
Self-paced. Volledig online.

De Core Course leert je de basisprincipes van strategisch performance management. Na afloop kun je een strategie ontwikkelen, doelstellingen bepalen met tools als het strategiehuis of de strategiekaart. Ook leer je KPI's ontwikkelen voor doelstellingen én een actieplan maken. Cursus afgerond? Dan ontvang je een certificate of participation.

Waarom deze Core Course?
Een robuuste strategie is essentieel voor de toekomst

In turbulente tijden moet de organisatiestrategie tegelijkertijd zowel robuust als  flexibel zijn. Dat maakt strategievorming en -implementatie in de praktijk een complex fenomeen.

Strategieontwikkeling roept tal van vragen op, zoals:

 • Hoe en met wie formuleer je een strategie? 
 • Hoe ontdek je wat de juiste strategische doelstellingen zijn? 
 • Hoe maak je Key Performance Indicators (KPI’s) SMART? 
 • Hoe monitor je vervolgens de voortgang? 
 • Hoe kun je het beste bijsturen?

De wereld om ons heen verandert snel. Een verkeerde strategie en niet-relevante KPI’s kunnen rampzalig uitpakken. En dat terwijl de strategie juist bedoeld was om de toekomst van jouw organisatie veilig te stellen. Daarom moet je leren om deze onzekerheid het hoofd te bieden. Zorg ervoor dat jouw organisatie beschikt over een goed strategisch proces. 

De essentie van de core course is het inrichten van het strategische proces. Je doorloopt het hele strategisch traject: van idee, via een ‘strategische kaart’ (de strategy map) naar strategische doelen. En dan ga je verder, met het inrichten van een managementdashboard met KPIs.

De cursus maakt je een manager die effectief blijft sturen, ook in onrustige tijden.

Wat ga je leren in de cursus?

In de Core Course Strategic Performance Management leer je:

 • Wie er betrokken moet worden bij strategische planning
 • Welke strategische afwegingen leiders maken (analyse organisatieomgeving)
 • Hoe je de krachten in de organisatieomgeving in beeld kan brengen
 • Strategieën te selecteren die de kracht van je organisatie gebruiken, en de zwakten reduceren
 • Hoe strategische leiders tot keuzes komen die de prestaties kunnen verbeteren
 • Hoe je uit alle strategische opties vitale doelstellingen afleidt en deze scherp kunt formuleren
 • Hoe je modelleringstechnieken – zoals strategy housing en strategy mapping – kunt gebruiken
 • Hoe je strategische doelen onderbrengt in een framework en deze communiceert
 • Hoe je scherpe KPI’s ontwikkelt (SMART) voor de doelstellingen in het strategisch framework
 • Hoe je doelstellingen opneemt, structureert en gebruikt in een management dashboard

Je krijgt praktijkvoorbeelden van strategie en prestatiemanagement uit verschillende sectoren en anden. Aan de hand van opdrachten maak je de vertaling naar je eigen organisatie.

De Core Course in het kort

Word opgeleid tot Strategic Resource Person. Volledig online.

In 5 modules volg je het strategisch traject van strategisch idee, via een ‘strategische kaart’ naar strategische doelen. Bovendien leer je hoe je voor de doelen KPI’s kunt maken om voortgang te meten en hoe je de vertaalslag maakt naar een strategisch management dashboard.

Kortom: alles wat je nodig hebt voor het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch traject in jouw organisatie komt aan de orde. Je hoeft niet zelf ‘het internet op’ om de kennis en de skills bij elkaar te sprokkelen.

Leer in je eigen tempo, volledig online

Voor publieke als private sector

Strategisch prestatiemanagement is nuttig zowel in de publieke als in de private sector.

In de publieke sector gaat het meestal om verbetering van de dienstverlening over de ontwikkeling en implementatie van beleidsprogramma’s. De inzichten zijn ook bruikbaar in transformatieprocessen. 

In de private sector gaat het om ondernemers, analisten en professionals die willen weten hoe je het maximum uit performance management haalt. Professionals zoals strategie- en performance managers vinden het nuttig om een strategie te modelleren om betere doelen te kunnen stellen en om ‘what-if’ analyses te gaan uitvoeren.

Alle tools voor succesvol prestatiemanagement

Hier zie je de toolbox! De cursus voorziet je van alle nodige performance management tools om samen met je team de prestaties te managen en te meten. Met specifieke prestatiemanagement tools zoals de SWOT & TOWS, een Balanced Scorecard (BSC), de strategiekaart, KPI’s en een management dashboard heb je alles wat je nodig hebt voor een succesvolle strategie.

Prestatiemanagement tools managen en meten van prestaties

0 Modules

Core Course

0 Lessen

Core Course

0 Videolessen (NL)

Core Course

0 Uur studietijd

Core Course
Self-paced

De cursus volg je in je eigen tempo, waar en wanneer jij wilt.

Downloadbaar

Alle slides zijn downloadbaar.

Certificering

Na afronding van de cursus wordt je beloond met een certificaat.

Praktijkopdrachten en quizzes

Leer de theorie op je eigen organisatie toe te passen.

Alvast een voorproefje?

Bekijk dan de podcast met Leo over performance management! Leo houdt een krachtig pleidooi voor een overzichtelijk managementdashboard om prestaties te kunnen meten en analyseren.
Naar de podcast

De inhoud van de Core Course
Strategic Performance Management

De praktijkgerichte cursus bestaat uit 5 uitgebreide modules die worden ondersteund met video’s (NL), theorielessen, slides, opdrachten, quizzes, examens en extra leesmateriaal. Je hebt altijd toegang tot de docent.

Module 1 - Het performance perspectief

 • Waarom presteren organisaties niet goed
 • Noodzaak strategisch performance management (SPM)
 • Drie fundamentele uitdagingen voor elke organisatie
 • Hoe goed is je huidige strategie?  Maak een analyse 
 • Wat is strategie? En waarom is strategie belangrijk?
 • Waarom worden prestaties minder in de tijd?
 • De strategie-levenscyclus als aangrijpingspunt voor SPM

In deze inleiding gaan we in op strategie en de noodzaak om te presteren. Anders zullen organisaties niet overleven. Maar hoe pak je dat aan? Dat doe je met strategisch prestatiemanagement. Dat is gericht op het lange termijn succes van een organisatie. Alle elementen die daarin belangrijk zijn komen aan bod.


In de core course focussen we op het verkrijgen van de juiste informatie. Daarom gaat veel aandacht uit naar het formuleren van doelen en het afleiden van KPI’s. Behalve de juiste informatie moet een organisatie de juiste middelen hebben om haar doelen te realiseren, en de juiste mensen


 

Module 2 - Strategiehuis

 • Modelleren van een strategie (drie opties)
 • Een strategisch concept; voorbeelden
 • Op weg naar ‘model based strategy’ (in plaats van document led strategy)
 • De opbouw van het strategiehuis; de functie van dak, pilaren en fundament
 • Het recept

Je leert hoe je snel aan de slag kunt gaan in een strategiesessie door met een team een zogenaamd strategiehuis te bouwen. Je leert hoe je de thema’s vaststelt en hoe je daarbinnen doelstellingen kunt formuleren.


Dat in tegenstelling tot een praktijk waarin die doelstelling veel te vaag en te weinig betekenisvol zijn. Heb je eenmaal het strategiehuis onder de knie, dan is de overstap naar de complexere strategiekaart niet groot meer. 

Module 3 - Strategiekaart (Strategy mapping)

 • Strategiekaart als kompas voor focus en alignment
 • De strategiekaart laat waardecreatie zien
 • Voorbeelden uit private en publieke sector
 • De generieke structuur van een strategiekaart
 • Strategiekaart als voorgesteld door Kaplan en Norton
 • De voordelen van de strategiekaart
 • De gebruikte mappingtechniek

De strategiekaart is een veel gebruikte ‘aanloop’ naar de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton. Kenmerk zijn de vier perspectieven van waaruit naar een strategie wordt gekeken: de financiën, de klant, de interne organisatie, en het groeien en innoveren van een organisatie.


De kaart legt de verbindingen en laat de doelstelling van de strategie zien. We gaan hier ook veel mee oefenen, en je kunt straks zelf leidinggeven aan een mapping sessie.

Module 4 - Key Performance Indicators

 • Waarom KPIs?
 • De vijf uitdagingen
 • KPI’s maken doelen SMART
 • Actionable KPI’s
 • Het KPI-traject
 • Typen KPI’s: resultaat en drijver KPI’s
 • Kritieke succesfactoren als schakel tussen doel en KPI
 • Het verschil tussen en KPI en een PI
 • Een strategie ‘vangen’ in KPI’s
 • KPI-definitietabel
 • Het KPI-recept en een template
 • Verzamelen van KPI’s op een dashboard

Dit is een uitgebreid hoofdstuk waarin je alle bagage krijgt om zelf KPI’s te ontwikkelen. Dat kan zijn voor strategische doelen of de doelen van een business plan. Of typische sector KPI’s zoals HRM-KPI’s of Logistieke KPI’s. Het hele traject komt aan de orde. Het wordt verlevendigd met tal van voorbeelden.


Je maakt de reis van doelen via kritieke succesfactoren naar een dashboard met KPI’s dat je kunt gebruiken om te monitoren of om bij te sturen. Voor dat laatste leer je in module 5 om een KPI-actieplan te ontwikkelen.

Module 5 - KPI-actieplan

 • Planningssystemen te over
 • Thinking ahead pays off
 • Het geheim van een goed actieplan
 • De 7 stappen van het actieplan

Een actieplan beschrijft welke specifieke acties nodig zijn om een gegeven doel te bereiken. Wij hebben onze doelen ‘smart’ geformuleerd in de vorm van KPIs met hun targetwaarden.


Ons actieplan is erop gericht om de target-waarden van de KPI’s te bereiken. Speciale aandacht krijgen de drijver-KPI’s. Want als die in een situatie allemaal groen seinen -na het uitvoeren van de betreffende acties in ons plan- zal het gewenste resultaat ook bereikt moeten zijn of spoedig bereikt worden.


De resultaat-KPI’s laten dat zien. De 7 stappen geven een handreiking voor dit proces, waarbij ook aandacht wordt besteed aan tools om de planning te visualiseren. 

Verschil Core & Extended course

Core course: je leert de basisprincipes strategisch performance management, een strategie omzetten in doelstellingen met het strategiehuis of de -kaart, KPI’s ontwikkelen en een actieplan maken.

Extended course: Je leert de basisprincipes System Dynamics, strategie conceptualiseren met een strategiearchitectuur, bepalen van de knoppen waar management het beste aan kan draaien. Het ontwikkelen van strategische competenties en talent management om de architectuur te implementeren.  Naar de Extended Course → 

Klaar om te starten?

Na de aankoop van cursus ontvang je binnen enkele minuten de inloggegevens tot de online leeromgeving. Veel succes!

Ik wil starten

Bonussen

Bij het afnemen van de cursus krijg je naast het volledig lespakket de volgende items cadeau:
Gratis 1 uur consult t.w.v. €250

In de gratis sessie kun je alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch prestatiemanagement in jouw organisatie bespreken met Leo.

Gratis exemplaar van De Wendbare Organisatie (2016) t.w.v. 42,50 EUR

De wendbare organisatie (2016) is hét strategieboek voor de praktijk van nu. Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen.

Downloadbare PDF's

Alle module slides en PDF's zijn volledig downloadbaar. Zo heb je de theorie altijd bij de hand.

Ervaringen van deelnemers

Onze studenten komen uit alle hoeken van de wereld. Hieronder vind je ervaringen van studenten die de cursus Strategic Performance Management bij ons volgden.

Over de docent mr. Leo Kerklaan

Leo Kerklaan is een ervaren internationaal strategieprofessional, docent en auteur van diverse strategie bestsellers, waaronder 'De wendbare organisatie (2016) en 'De organisatiecockpit (5e druk). In januari 2024 kwam zijn nieuwste boek Business Flight Simulator uit: bouw simulaties waarmee je organisaties laat vliegen.
Leo Kerklaan docent voor online cursus strategic performance management

Na 15 jaar werkzaam te zijn in senior management functies bij de Postgiro en de luchtvaart (Fokker), en na 20 jaar partnerschap van Holland Consulting Group heeft Leo de Franeker Management Academie opgericht.

Als externe consultant en docent is Leo nog steeds verantwoordelijk voor tal van opdrachten op het gebied van strategie- en prestatiemanagement.

Leo is auteur van 7 boeken en heeft meer dan 150 publicaties zoals blogs en whitepapers.

Leo’s heeft regionale expertise verworven door in verschillende delen van de wereld regelmatig les te geven en te consulteren. Hij voerde meer dan 50 workshops en trainingen uit op het gebied van strategisch leiderschap, strategievorming, prestatiemanagement, scenario planning, KPI-design en business modeling.

Leo is een frequent ‘guest lecturer’ in het binnen- en buitenland. Behalve bij de programma’s van Franeker Management Academie is hij nauw betrokken bij de Passionned Business Science programma's en bij Executive Programs of Maastricht School of Management.

0 Jaar consultancy ervaring

0 Blije consultancy clients

0 Masterclasses & opleidingen

0 Students (worldwide)

0 Internationale opdrachten

Jouw investering

Praktische informatie

Jouw investering voor deze cursus Strategic Performance Management bedraagt €595 (incl. btw).

Voor dit bedrag krijg je toegang tot de online leeromgeving (rijke en uitdagende leeromgeving met meer dan 125 lessen) en downloadbare slides.  Ook ontvang je kosteloos een exemplaar van ‘De wendbare organisatie’ (2016), een bestseller van Leo. Ook heb je recht op een 1 op 1 strategie consult sessie (t.w.v. €250) met Leo Kerklaan. Je kunt met hem alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch performance management in jouw organisatie bespreken.

Na het succesvol afronden van de cursus krijg je het Certificaat of Participation.

Advies nodig?
Core Course
595
incl. 21% BTW
Module 1 - 5Module 1 - 5
Voorbeelden en oefeningen Voorbeelden en oefeningen
Op eigen tempo & onlineOp eigen tempo & online
Online helpOnline help
Downloadbare slidesDownloadbare slides
Certificate of ParticipationCertificate of Participation
Nu starten

Veelgestelde vragen

Als je de online cursus performance management wilt gaan volgen zit je vast vol met vragen over de inschrijving, het lesmateriaal, toelatingseisen of het studeren zelf. Met onze FAQ vindt je snel antwoord op je vraag. Zit het antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de toelatingseisen voor het volgen van de cursus?

Er zijn geen voorwaarden of toelatingseisen.

Hoe schrijf ik me in voor de training?

Na het toevoegen van de cursus in de winkelmand kun je direct online betalen. Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Vervolgens kun login credentials aanmaken voor de online leeromgeving. Je kunt dan direct starten met de cursus. Je kunt je hier inschrijven.

Wat is het verschil tussen de face to face cursus en de online cursus?

De cursusstructuur is hetzelfde als de offline masterclass. De offline versie van de cursus wordt gegeven in 4 dagen, het lesmateriaal bestaat uit diverse live hoorcolleges en opdrachten. In de online cursus bestaat het lesmateriaal uit vele kennisclips, theorielessen, quizzes, examens en opdrachten. De interactief is hoog, je bent dus echt actief bezig met de theorie. Ook heb je bij elke opdracht de mogelijkheid om de vertaling te maken naar jouw organisatie. Leo is altijd beschikbaar voor vragen en zal persoonlijk feedback geven.

Wat voor computerapparatuur heb ik nodig om een online cursus te volgen?

De cursusomgeving werkt op elke webbrowser en op elk besturingssysteem (Windows, Mac OSX, Linux, ChromeOS). Je hoeft geen externe software of applicatie te downloaden op de computer.

Welke taal is de cursus? In welke taal wordt er lesgegeven?

De Nederlandse cursus is volledig in het Nederlands. De Engelse cursus is in het Engels.

Waar en hoe kan ik toegang krijgen tot de e-learning inhoud? Zijn er beperkingen?

Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Hierna zul je nog een mail ontvangen met jouw login credentials voor de online leeromgeving. Alle informatie die nodig hebt om te starten staat in deze mail. Je hebt dan per direct toegang tot de e-learning inhoud.

Hoe kan ik vragen stellen tijdens de cursus?

Vragen stellen tijdens de cursus kan via de ‘discussion’ knop die beschikbaar is bij elke les op ons platform.

Hoe kan ik het cursusmateriaal downloaden?

Al het cursusmateriaal wat downloadbaar is beschikbaar op ons e-learning platform. Dit zijn onder andere cursus slides, opdracht templates, aanvullende PDF’s die je zullen helpen om de om concepten binnen die cursus te doorwerken of dieper in te duiken. De video’s zijn niet downloadbaar.

Met wie kan ik contact opnemen voor technische ondersteuning?

Voor technische ondersteuning kun je altijd contact opnemen met Charesa Chote, de cursus advisor bij Leo Kerklaan. Klik hier om contact op te nemen.

Klaar om te starten met de cursus?

Schrijf je nu in en ontvang direct je inloggegevens. Wil je eerst de cursus gratis uitproberen? Dat kan! Met de preview knop wordt je doorverwezen naar onze trial omgeving van de cursus. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.