Wordt een expert in
Strategic Performance Management.
Self-paced. Volledig online.

In leer je in 4 praktijkgerichte modules alle kneepjes van strategisch prestatiemanagement. Na de cursus ben je Certified Strategic Performance Manager. Je bent in staat om een volwaardige strategie te ontwikkelen, én meetbaar te maken met KPIs.

Een robuuste strategie is essentieel voor de toekomst

In turbulente tijden moet de organisatiestrategie tegelijkertijd zowel robuust als  flexibel zijn. Alleen daarom al is in de praktijk strategievorming en -implementatie een complex fenomeen.

Strategieontwikkeling roept tal van vragen op, zoals

 • Hoe en met wie formuleer je een strategie? 
 • Hoe ontdek je wat de juiste strategische doelstellingen zijn? 
 • Hoe maak je Key Performance Indicators (KPI’s)  SMART? 
 • Hoe monitor je vervolgens de voortgang? 
 • Hoe kun je het beste bijsturen?

We leven in een turbulente wereld die zich stukje bij beetje verder ontvouwt. Een verkeerde strategie en niet-relevante KPI’s kunnen rampzalig uitpakken. En dat. terwijl de strategie juist bedoeld was om de toekomst van jouw organisatie veilig te stellen. Dan maar ‘afwachten en zien’?

Nee, dat zeker niet. Je moet leren om deze onzekerheid het hoofd te bieden. Je moet zorgen dat jouw organisatie beschikt over een goed strategisch proces. 

De essentie van mijn cursus strategisch performance management is het inrichten van het strategische proces. Je doorloopt het hele strategisch traject: van idee, via een ‘strategische kaart’ (de strategy map) naar strategische doelen.

En dan verder tot het inrichten van een management dashboard met KPIs. De cursus maakt je een manager die effectief blijft sturen, ook in onrustige tijden.

Wat ga je leren in de cursus?

In de cursus Strategic Performance Management leer je…

 • Wie er betrokken moet worden bij strategische planning
 • Welke strategische afwegingen leiders moeten maken op grond van een analyse van de organisatieomgeving
 • Hoe je de krachten in de organisatieomgeving in beeld kan brengen
 • Strategieën te selecteren die de kracht van je organisatie gebruiken, en de zwakten reduceren
 • Hoe strategische leiders tot keuzen komen die de prestaties kunnen verbeteren
 • Hoe je uit een veelheid van strategische opties de meest vitale doelstellingen afleidt en deze scherp kunt formuleren
 • Hoe je modelleringstechnieken – zoals strategy housing en strategy mapping- kunt gebruiken in het strategie-ontwikkelingsproces
 • Hoe je strategische doelen kunt onderbrengen in een framework om ze naar de organisatie te communiceren
 • Hoe je zinvolle en scherpe KPI’s kunt ontwikkelen (SMART) voor je de doelstellingen die zijn opgenomen in het strategisch framework
 • Hoe je doelstellingen opneemt in een management dashboard, hoe je dat structureert en gebruikt om de prestaties te volgen

In de cursus krijg je tal van praktijkvoorbeelden van strategie en prestatiemanagement. Voorbeelden uit verschillende economische sectoren, en uit verschillende landen. Aan de hand van online opdrachten maak je steeds de vertaling naar jouw eigen organisatie. Hierbij krijg je persoonlijke feedback van mij.

Cursus Strategic Performance Management

Wordt opgeleid tot Certified Strategic Performance Manager
en krijg persoonlijke begeleiding. Volledig online.

De cursus bestaat uit vier modules. Daarmee volg je het strategisch traject van strategisch idee, via een ‘strategische kaart’ (ook wel: strategy map) naar strategische doelen.

Bovendien leer je hoe je voor de doelen KPI’s kunt maken om voortgang te meten en hoe je de vertaalslag maakt naar een strategisch management dashboard.

Kortom: alles wat je nodig hebt om voor het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch traject in jouw organisatie komt aan de orde. Je hoeft niet zelf ‘het internet op’ om de kennis en de skills bij elkaar te sprokkelen.

Klik hier om de inhoud te bekijken van elke module → 

Puntsgewijs

Praktijkgerichte cursus: maak de vertaling naar jouw organisatie

De cursus biedt jou het praktische raamwerk voor alle strategische uitdagingen zodat jij effectief kan blijven sturen in turbulente tijden. De theorie van elke module wordt ondersteund met testjes, quizzes en praktijkopdrachten. In deze opdrachten vraag ik je om de theorie te vertalen naar jouw organisatie. Wat is meer? Je krijgt persoonlijke feedback op je werkstukken van de docent Leo Kerklaan. 

Je krijgt persoonlijke feedback op je werkstukken van de docent Leo Kerklaan. 

Wat houdt de feedback in? Dat Leo het door jou ingeleverde werk beoordeeld en meteen feedback geeft waar je mee verder kunt. Ook beschikt elke les in de cursusomgeving van een discussion knop, zo kun je direct jouw vragen stellen.

Strategisch Prestatiemanagement: voor wie?

Strategisch prestatiemanagement is nuttig zowel in de publieke als in de private sector. In de publieke sector gaat het meestal om verbetering van de dienstverlening over de ontwikkeling en implementatie van beleidsprogramma’s. De inzichten zijn ook bruikbaar in transformatieprocessen. 

In de private sector gaat het om ondernemers, analisten en professionals die willen weten hoe je het maximum uit performance management haalt. Professionals zoals strategie- en performance managers vinden het nuttig om een strategie te modelleren om betere doelen te kunnen stellen maar ook om ‘what if’ analyses te gaan uitvoeren.

Certificering

Het certificaat krijg je als je aan de voorwaarden hebt voldaan. Je moet –  de gehele cursus hebben gevolgd:

 • de opdrachten in de cursus hebben uitgevoerd
 • het theorie-examen met succes hebben afgelegd  
 • de eindopdracht hebben gemaakt naar tevredenheid.

Daarom is dit meer dan een certificate of attendance. Het is een certificate of competence. Ik verklaar dat je in staat bent om te functioneren als Certified Strategic Performance Manager.  

Alle tools voor succesvolle prestatiemanagement

Hier zie je de toolbox! De cursus voorziet je van alle nodige performance management tools om samen met je teams de prestaties te managen en te meten. Met specifieke prestatiemanagement tools zoals de SWOT & TOWS, een Balanced Scorecard (BSC), de strategiekaart, KPI’s en een management dashboard heb je alles wat je nodig hebt voor een succesvolle strategie.

Prestatiemanagement tools managen en meten van prestaties

0 Modules

Core

0 Lessen

Core

0 Videolessen (NL)

Core

0 Uur studietijd

Core

0 Modules

Extended

0 Lessen

Extended

0 Videolessen (NL)

Extended

0 Uur studietijd

Extended
Self-paced

De cursus volg je in je eigen tijd, waar en wanneer jij wilt.

Direct feedback

Krijg persoonlijke feedback van Leo Kerklaan.

Certificering

Na afronding van de cursus wordt je beloond met een certificaat.

Praktijkopdrachten en quizzes

Leer de theorie op je eigen organisatie toe te passen.

De inhoud van de Strategic Performance Management cursus

De praktijkgerichte cursus bestaat uit 10 uitgebreide modules die worden ondersteunt met video’s (NL), theorielessen, slides, opdrachten, quizzes, examens en extra leesmateriaal. Je hebt altijd toegang tot de docent en krijgt persoonlijke begeleiding.

Module 1 - Het performance perspectief

Module 1 – Het performance perspectief
 1. Waarom presteren organisaties niet goed”
 2. Noodzaak strategisch performance management (SPM)
 3. Drie fundamentele uitdagingen voor elke organisatie
 4. Hoe goed is je huidige strategie?  Maak een analyse. 
 5. Wat is strategie? En waarom is strategie belangrijk?
 6. Waarom worden prestaties minder in de tijd?
 7. De strategie-levenscyclus als aangrijpingspunt voor SPM

In deze inleiding gaan we in op strategie en de noodzaak om te presteren. Anders zullen organisaties niet overleven. Maar hoe pak je dat aan? Dat doe je met strategisch prestatiemanagement. Dat is gericht op het lange termijn succes van een organisatie. Alle elementen die daarin belangrijk zijn staan in de core course of de extended course.


In de core course focussen we op het verkrijgen van de juiste informatie. Daarom gaat veel aandacht uit naar het formuleren van doelen en het afleiden van KPIs. Behalve de juiste informatie moet een organisatie de juiste middelen hebben om haar doelen te realiseren, en de juiste mensen.


Die onderwerpen staan centraal in de extended course die je kunt volgen als de core course hebt afgerond. In totaal krijg je dan 10 modules; waarvan 5 in elke course.

Module 2 - Strategiehuis

Module 2 – Strategiehuis
 1. Modelleren van een strategie (drie opties)
 2. Een strategisch concept; voorbeelden
 3. Op weg naar ‘model based strategy’ (in plaats van document led strategy)
 4. De opbouw van het strategiehuis; de functie van dak, pilaren en fundament
 5. Het recept

Je leert hoe je snel aan de slag kunt gaan in een strategie sessie door met een team een zgn. strategiehuis te bouwen. Je leert hoe je de thema’s vaststelt en hoe je daarbinnen doelstellingen kunt formuleren.


Dat in tegenstelling tot een praktijk waarin die doelstelling veel te vaag en te weinig betekenisvol zijn. Heb je eenmaal het strategiehuis onder de knie, dan is de overstap naar de complexere strategiekaart niet groot meer. 

Module 3 - Strategiekaart (Strategy mapping)

Module 3 – Strategiekaart (Strategy mapping)
 1. Strategiekaart als kompas voor focus en alignment
 2. De strategiekaart laat waardecreatie zien
 3. Voorbeelden uit private en publieke sector
 4. De generieke structuur van een strategiekaart
 5. Strategiekaart als voorgesteld door Kaplan en Norton
 6. De voordelen van de strategiekaart
 7. De gebruikte mappingtechniek

De strategiekaart is een veel gebruikte ‘aanloop’ naar de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton. Kenmerk zijn de vier perspectieven van waaruit naar een strategie wordt gekeken: de financiën, de klant, de interne organisatie, en het groeien en innoveren van een organisatie.


De kaart legt de verbindingen en laat de doelstelling van de strategie zien. We gaan hier ook veel mee oefenen, en je kunt straks zelf leidinggeven aan een mapping sessie. Hiermee bouwt module 3 voort op module 2.

Module 4 - Key Performance Indicators

Module 4 – Key Performance Indicators
 1. Waarom KPIs?
 2. De vijf uitdagingen
 3. KPIs maken doelen SMART
 4. Actionable KPIs
 5. Het KPI-traject
 6. Typen KPIs: resultaat en drijver KPIs
 7. Kritieke succesfactoren als schakel tussen doel en KPI
 8. Het verschil tussen en KPI en een PI
 9. Een strategie ‘vangen’ in KPIs
 10. KPI-definitietabel
 11. Het KPI-recept en een template
 12. Verzamelen van KPIs op een dashboard

Dit is een uitgebreid hoofdstuk waarin je alle bagage krijgt om zelf KPIs te ontwikkelen. Dat kan zijn voor strategische doelen of de doelen van een business plan. Het kan ook gaan op typische sector KPIs zoals HRM-KPIs of Logistieke KPIs. Het hele traject komt aan de orde. Het wordt verlevendigd met tal van voorbeelden.


Je maakt de reis van doelen via kritieke succesfactoren naar een dashboard met KPIs dat je kunt gebruiken om te monitoren of om bij te sturen. Voor dat laatste leer je in module 5 om een KPI-actieplan te ontwikkelen.

Module 5 - KPI-actieplan | Extended

Module 5 – KPI-actieplan
 1. Planningssystemen te over
 2. Thinking ahead pays off
 3. Het geheim van een goed actieplan
 4. De 7 stappen van het actieplan

Een actieplan beschrijft welke specifieke acties nodig zijn om een gegeven doel te bereiken. Wij hebben onze doelen ‘smart’ geformuleerd in de vorm van KPIs met hun targetwaarden.


Ons actieplan is erop gericht om de target-waarden van de KPIs te bereiken. Speciale aandacht krijgen de drijver-KPIs. Want als die in een situatie allemaal groen seinen -na het uitvoeren van de betreffende acties in ons plan- zal het gewenste resultaat ook bereikt moeten zijn of spoedig bereikt worden.


De resultaat-KPIs laten dat zien. De 7 stappen geven een handreiking voor dit proces, waarbij ook aandacht wordt besteed aan tools om de planning te visualiseren. 

Module 6 - System Dynamics | Extended

Module 6 – System Dynamics
 1. Introductie in system dynamics
 2. Systemen creëeren waarde
 3. Simulatiesoftware
 4. Modellen (aanvulling op strategiehuis en strategiekaart).

In deze module maak je kennis met System Dynamics. Het zijn de feedbackloops in systemen die zeer veel invloed hebben op de prestatie van dat systeem. Met behulp van System Dynamics kunnen we de invloed van deze feedbackloops in kaart brengen en daardoor de systeemprestatie beter benaderen.

Daarvoor is wel speciale software nodig. Ook daarop gaan we in. System Dynamics biedt ons een derde perspectief op het modelleren (naast de modellen in de core course). In module 7 (resources) en module 8 (strategy architecture) gaan we verder aan de slag met System Dynamics. Je ziet daar ook diverse toepassingen. Deze module geeft je de basis om dit goed te begrijpen.  

Module 7 - Resources | Extended

Module 7 – Resources
 1. Resources and stocks
 2. Resources drive performance
 3. Een simpel model (met resources)
 4. De principes van het modelleren; nog een model
 5. De link tussen strategie en systeemtheorie (visie Kim Warren)
 6. Opdracht: breng de stocks van je eigen organisatie in kaart

In deze module gaan we dieper in op de resources en stocks. Ze zijn het hart van een systeemmodel. Een stock is het volume (aantal) van een bepaalde resource.  We focussen nu op de tangible resources. Hiervan kunnen we de waarde in de tijd exact bepalen; ze zijn kwantificeerbaar.


Stocks fill and drain; dat is hun kenmerk. Dat verloopt via in- en uitstroom; de in- en outflows. Dit mechanisme leidt uiteindelijk tot de prestatie van het hele systeem. De volgende stap is het systeem bouwen achter de strategie om dit ook te kunnen simuleren. Deze conceptualisering in een model van de strategie wordt de strategiearchitectuur genoemd. Deze module is de opstap daarvoor.

Module 8 - Strategic architecture ? Extended

Module 8 – Strategic architecture
 1. Een simpel voorbeeld
 2. Probeer het zelf; simuleer
 3. Hamvraag: aan welke knoppen moet je draaien?
 4. Voorbeeld: Strategic architecture Ryanair
 5. Voorbeeld: Strategic architecture Everphone
 6. De standaard-architectuur
 7. Toepassing architectuur bij beleidsanalyse (strafrecht)
 8. De crux: oorzaak en gevolgrelaties in beeld krijgen
 9. Het ontwerpproces van een strategiearchitectuur

In deze module staat de architecture centraal, inclusief het ontwerpproces ervan. We geven vele voorbeelden, en de deelnemer krijgt ook de gelegenheid zelf met de software te spelen. Het is geen module die het complete modelleerproces voorschotelt. Daarvoor is dat te complex.


Maar het is wel mogelijk om zelf een architectuur te bouwen na deze module. Als men zich de software ook eigen maakt (ik adviseer Silico, maar dit valt buiten de cursus) dan kan men met dat model ook simuleren. Voor sommigen een brug te ver, voor anderen heel aanlokkelijk. 

Module 9 - Strategische competenties en talent management | Extended

Module 9 – Strategische competenties en talent management
 1. Succes hangt af van mensen én talent management
 2. Het strategische vermogen: waar is een organisatie goed in
 3. Op orde brengen strategisch vermogen; identificeren van kritieke competities
 4. Gap analyse en must-win battles
 5. KPIs voor het meten van kritieke competenties
 6. Na bijstellen competenties, ook KPIs aanpassen

De cursus gaat uit van drie succescondities voor performance management. Eén daarvan isde succesconditie ‘de juiste mensen’.  Daarover gaat deze module. Wij focussen vooral op hoe de beschikbare human resources de gewenste strategische prestaties van organisatie kunnen helpen waarmaken.

Hoewel belangrijk gaat het niet over de competenties waarover individuele medewerkers beschikken. Ik kijk hoe al die individuele competenties samen een organisatiecompetentie kunnen vormen. Dat is ‘iets waarin een organisatie goed is’. Bijvoorbeeld het snel kunnen openen van nieuwe winkels op A1 locaties. Dat kan van strategische belang, vooral ook als de concurrent er niet zo goed in is.

Anders gezegd: we moeten zorgen dat de aanwezige organisatiecompetenties passen bij de strategische plannen. Dan spreken we over strategische competenties. Die zaken ‘die waarin een organisatie goed moet zijn’. Of heel snel goed moet worden.

Vandaar dat we in deze module ook ingaan op ’talent management’. Uiteraard willen we weten hoe goed we dat doen. Zal niet verbazen dat we hiervoor weer KPIs gaan gebruiken. 

Module 10 -Word een Pro! | Extended

Module 10 – Word een Pro!

Wil je een Pro worden?: Deze cursus geeft je veel inzichten en achtergronden. Maar bent je in staat om voor een managementteam een strategiesessie te begeleiden? In deze module geef ik je graag veel praktische tips; ze vereisen niet veel studie. Gebruik ze gewoon, en je bent zo een pro.


Strategisch denken toepassen: Als facilitator moet je in staat zijn om de juiste vragen te stellen op het juiste moment in het strategische traject. Het is nuttig om een framework in gedachten te hebben met de belangrijkste aspecten en de belangrijkste vragen. We zullen je een raamwerk bieden; het bevat alle belangrijke aspecten van de Masterclass.


Mapping tips: In deze les zal ik je 15 mappings tips geven die het schetsen en modelleren van een strategie makkelijker zullen maken. Zo kan je nog een laatste keer oefenenen met strategy mapping/strategy modelling.

Extra tips: Naast de specifieke tips over strategy mapping en strategisch denken  krijg je nog meer tips die je helpen om een certified pro te worden.

Beoordeel je eigen prestaties: Neem de tijd om je sterke en zwakke punten kritisch te onderzoeken. Hoe kan je de sterke uitbuiten? Dit is het belangrijkste. Maar het verbeteren van de zwakheden kan ook helpen.

Verschil tussen de Core & Extended course

Core course: basisprincipes strategisch performance management, strategie om zetten in doelstellingen met het strategiehuis of -kaart, KPIs ontwikkelen voor doelstellingen en een actieplan maken. Na afloop krijg je certificate of participation.

Extended course: basisprincipes System Dynamics, strategie conceptualiseren met een strategiearchitectuur, bepalen van de knoppen waar management beste aan kan draaien. Het ontwikkelen van strategische competenties en talent management om de architectuur te implementeren. Als je aantoont dat je dit kunt krijg je certificate of competence. 

Gratis preview van Module 2

In Module 2 leer je hoe je jouw strategie kunt modelleren, dit wordt vaak aangeduid als ‘strategy mapping’. Je zult beginnen met het identificeren en definiëren van de strategische doelstellingen. De strategiekaart fungeert als basis voor de ontwikkeling van KPI’s. De eerste lessen van Module 2 zijn gratis!

PREVIEW

Vragen of twijfels?

Heb je nog vragen of twijfels of de cursus? Wij geven je graag advies! Neem contact met ons op en onze program advisor zal je verder helpen.

Contact

Klaar om te starten?

Na de aankoop van cursus ontvang je binnen enkele minuten de inloggegevens tot de online leeromgeving. Veel succes!

Ik wil starten

Bonussen

Bij het afnemen van de cursus krijg je naast het volledig lespakket de volgende items cadeau:
Gratis 1 uur consult t.w.v. €250

In de gratis sessie kun je alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch prestatiemanagement in jouw organisatie bespreken met Leo.

Gratis exemplaar van De Wendbare Organisatie (2016) t.w.v. 42,50 EUR

De wendbare organisatie (2016) is hét strategieboek voor de praktijk van nu. Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen.

Downloadbare PDF's

Alle module slides en PDF's zijn volledig downloadbaar. Zo heb je de theorie altijd bij de hand.

Ervaringen van deelnemers

Onze studenten komen uit alle hoeken van de wereld. Hieronder vind je ervaringen van studenten die de cursus bij ons volgden.

Over de docent mr. Leo Kerklaan

Leo Kerklaan is een ervaren internationaal strategieprofessional, docent en auteur van twee strategie bestsellers 'De wendbare organisatie (2016) en 'De organisatie cockpit (5e druk).
Leo Kerklaan docent voor online cursus strategic performance management

Na 15 jaar werkzaam te zijn in senior management functies bij de Postgiro en de luchtvaart (Fokker), en na 20 jaar partnerschap van Holland Consulting Group heeft Leo de Franeker Management Academie opgericht.

Als externe consultant en docent is Leo nog steeds verantwoordelijk voor tal van opdrachten op het gebied van strategie- en prestatiemanagement.

Leo is auteur van 7 boeken en heeft meer dan 150 publicaties zoals blogs en whitepapers.

Leo’s heeft regionale expertise verworven door in verschillende delen van de wereld regelmatig les te geven en te consulteren. Hij voerde meer dan 50 workshops en trainingen uit op het gebied van strategisch leiderschap, strategievorming, prestatiemanagement, scenario planning, KPI-design en business modeling.

Leo is een frequent ‘guest lecturer’ in het binnen- en buitenland. Behalve bij de programma’s van Franeker Management Academie is hij nauw betrokken bij de Passionned Business Science programma's en bij Executive Programs of Maastricht School of Management.

0 Jaar consultancy ervaring

0 Blije consultancy clients

0 Masterclasses & opleidingen

0 Students (worldwide)

0 Internationale opdrachten

Jouw investering

Strategic Performance Management

Wordt een expert in Strategic Performance Management.
Self-paced. Volledig online.

Dit is een Nederlandse cursus. Liever de cursus in het engels volgen? Klik dan hieronder.

Naar de Engelse cursus
Core
395
Persoonlijke feedbackPersoonlijke feedback
Op eigen tempo & onlineOp eigen tempo & online
Certificate of ParticipationCertificate of Participation
1:1 consultancy sessie1:1 consultancy sessie
Module 1 t/m 5Module 1 t/m 5
Nu starten
Extended
595
Persoonlijke feedbackPersoonlijke feedback
Op eigen tempo & onlineOp eigen tempo & online
Certificate of CompetenceCertificate of Competence
1:1 consultancy sessie1:1 consultancy sessie
Module 6 t/m 10Module 6 t/m 10
Let op: de extended course bevat niet de modules 1 t/m 5. Hiervoor dien je de core course apart te kopen.Let op: de extended course bevat niet de modules 1 t/m 5. Hiervoor dien je de core course apart te kopen.
Nu starten

Praktische informatie

Jouw investering voor deze cursus Strategic Performance Management bedraagt €395 – €595 (incl. btw).

Voor dit bedrag krijg je toegang tot de online leeromgeving (rijke en uitdagende leeromgeving met meer dan 170 lessen), downloadbare PDFs en persoonlijke feedback op jouw vraagstukken. Ook ontvang je kosteloos een exemplaar van ‘De wendbare organisatie’ (2016), een bestseller van Leo. Ook heb je recht op een 1 op 1 strategie consult sessie met Leo Kerklaan. Je kunt met hem alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch performance management in jouw organisatie bespreken.

Na het succesvol afronden van de cursus krijg je het certificaat van Certified Strategic Performance Manager.

Vragen of twijfels? I’m here to help.

Ben je nog steeds onzeker of deze cursus past bij jouw leerbehoeften? Ik ben Charesa Chote, de cursus advisor bij Leo Kerklaan. Ik geef je graag persoonlijk opleidingsadvies.

Zo ben je ervan verzekerd dat je kiest voor de best passende cursus die aansluit bij jouw vraagstukken, werk en ambities. 

Advies nodig?

Veelgestelde vragen

Als je de online cursus performance management wilt gaan volgen zit je vast vol met vragen over de inschrijving, het lesmateriaal, toelatingseisen of het studeren zelf. Met onze FAQ vindt je snel antwoord op je vraag. Zit het antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de toelatingseisen voor het volgen van de cursus?

Er zijn geen voorwaarden of toelatingseisen.

Hoe schrijf ik me in voor de training?

Na het toevoegen van de cursus in de winkelmand kun je direct online betalen. Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Vervolgens kun login credentials aanmaken voor de online leeromgeving. Je kunt dan direct starten met de cursus. Je kunt je hier inschrijven.

Wat is het verschil tussen de face to face cursus en de online cursus?

De cursusstructuur is hetzelfde als de offline masterclass. De offline versie van de cursus wordt gegeven in 4 dagen, het lesmateriaal bestaat uit diverse live hoorcolleges en opdrachten. In de online cursus bestaat het lesmateriaal uit vele kennisclips, theorielessen, quizzes, examens en opdrachten. De interactief is hoog, je bent dus echt actief bezig met de theorie. Ook heb je bij elke opdracht de mogelijkheid om de vertaling te maken naar jouw organisatie. Leo is altijd beschikbaar voor vragen en zal persoonlijk feedback geven.

Wat voor computerapparatuur heb ik nodig om een online cursus te volgen?

De cursusomgeving werkt op elke webbrowser en op elk besturingssysteem (Windows, Mac OSX, Linux, ChromeOS). Je hoeft geen externe software of applicatie te downloaden op de computer.

Welke taal is de cursus? In welke taal wordt er lesgegeven?

De Nederlandse cursus is volledig in het Nederlands. De Engelse cursus is in het Engels.

Waar en hoe kan ik toegang krijgen tot de e-learning inhoud? Zijn er beperkingen?

Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Hierna zul je nog een mail ontvangen met jouw login credentials voor de online leeromgeving. Alle informatie die nodig hebt om te starten staat in deze mail. Je hebt dan per direct toegang tot de e-learning inhoud.

Hoe kan ik vragen stellen tijdens de cursus?

Vragen stellen tijdens de cursus kan via de ‘discussion’ knop die beschikbaar is bij elke les op ons platform.

Hoe kan ik het cursusmateriaal downloaden?

Al het cursusmateriaal wat downloadbaar is beschikbaar op ons e-learning platform. Dit zijn onder andere cursus slides, opdracht templates, aanvullende PDF’s die je zullen helpen om de om concepten binnen die cursus te doorwerken of dieper in te duiken. De video’s zijn niet downloadbaar.

Met wie kan ik contact opnemen voor technische ondersteuning?

Voor technische ondersteuning kun je altijd contact opnemen met Charesa Chote, de cursus advisor bij Leo Kerklaan. Klik hier om contact op te nemen.

Klaar om te starten met de cursus?

Schrijf je nu in en ontvang direct je inloggegevens. Wil je eerst de cursus gratis uitproberen? Dat kan! Met de preview knop wordt je doorverwezen naar onze trial omgeving van de cursus. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.