Organisatieontwikkeling: verbeter teameffectiviteit met de BFS

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De omgeving is chaotisch, turbulent en bedreigend. Het wordt steeds moeilijker om hierin relevant en succesvol te zijn. Dat lukt alleen als organisaties zich blijven ontwikkelen. En dat vraagt van je medewerkers dat zij met je organisatie kunnen meebewegen. Door ze te betrekken bij de strategie-ontwikkeling, en daarna bij de uitwerking en de evaluatie zet je hiervoor de juiste stappen. In dit artikel laat ik je zien hoe de Business Flight Simulator (BFS) je kan helpen om de teameffectiviteit te verbeteren.

Optimaliseer teamprestaties

Door medewerkers bij deze feitelijke en inhoudelijke vragen te betrekken zet je organisatieontwikkeling in gang. Het proces dat gericht is op de samenwerking binnen teams en het optimaliseren van de teamprestaties. Geef je dit de juiste aandacht, dan zul je merken dat een effectief team tot hogere productiviteit, betere besluitvorming en betere samenwerking leidt.

Maar hoe doe je dit nu praktisch? In mijn boek leg ik uit hoe je met de Business Flight Simulator (BFS)) op basis van SD-methodologie, de tools in handen hebt om (strategische) beslissingen te testen op hun effecten en impact, voordat deze in de praktijk worden gebracht. Dát is prestatiemanagement anno nu, want het vergroot niet alleen de kwaliteit van beslissingen die worden genomen, maar deze werkwijze heeft ook positieve effecten op teameffectiviteit en onderlinge samenwerking.

10x teameffectiviteit verbeteren met de BFS

Ik leg je hieronder in het kort uit welke positieve effecten het werken met de Business Flight Simulator op teams heeft. Het geldt voor alle teams in de organisatie, maar zeker ook voor het Management Team.

  1. De teamleden raken op elkaar ingespeeld. Door met elkaar te bediscussiëren wat de beste wijze van optreden is in een specifieke situatie leren teamleden elkaar beter kennen. Ze weten welke behoeften en voorkeuren voor een aanpak elk teamlid heeft. Dat is handig, want doet zo’n situatie zich in de praktijk voor, is hierop inspelen veel gemakkelijker en sneller.
  2. Een op elkaar ingespeeld team kan (ook) in onverwachte situaties effectiever optreden. Tijdens de teamsessies hebben teamleden scherper in beeld gekregen wie waarin goed is, en welke verantwoordelijkheid zij van nature nemen of claimen. Dat geeft vertrouwen en zet aan tot de juiste acties.
  3. Individuele verantwoordelijkheden van teamleden worden duidelijk. Je kunt de plausibele scenario’s als team doornemen, en als voorbereiding acties formuleren als een scenario’s zich ontrolt. En daarbij afspreken wie verantwoordelijk is voor welke activiteit.
  4. Teamleden acteren primair op de feedback die zij in de simulator krijgen en niet (primair) op overeenstemming en snelle eensgezindheid. Ze gaan bestaande denkpatronen beoordelen op hun uitwerking (consequenties). Zo krijgen alternatieven meer kans, want de teamleden staan ervoor open om een breder repertoire aan handelingsmogelijkheden te onderzoeken.
  5. De teameffectiviteit kan worden vergroot als men zelf zwakheden in de eigen strategie ontdekt. Door de BFS met echte praktijkdata te voeden kan het team het scenario doorlopen waarvan de gekozen strategie uitgaat. Daarna kan het team het meest bedreigende scenario en het meest optimistische scenario onderzoeken.
  6. De creativiteit van het team wordt geprikkeld. Door het team in een uitdagende situatie te plaatsen, die als team effectief moet worden opgelost en de effectiviteit van het proces daarna met begeleiders intensief te evalueren, wordt een bepaalde creativiteit uitgelokt die in de werkelijkheid moeilijker te activeren is.
  7. Een team kan sneller leren. In veel organisaties wordt niet de tijd genomen om beslissingen te evalueren. Omdat simulaties sneller doorlopen kunnen worden dan de PDCA-cirkels in de werkelijkheid, wordt door repetitie sneller geleerd.
  8. De teamleden krijgen meer inzicht in de probleemsituatie en worden uitgedaagd om meer tijd voor de strategie-analyse te nemen. Zijn ze niet tevreden, dan willen zij de BFS gebruiken voor een bewuste verdieping. Dan gaan ze scenario’s ontwikkelen en verklaringen zoeken voor verschillen met de base case.
  9. Het team kan makkelijker afstand nemen en staat open om realistische scenario’s te doorlopen. Groot voordeel is dat zij er niet  emotioneel in meegezogen worden, en dat leidt tot betere besluiten.
  10. Het team leert dat (even) wachten ook een beslissing kan zijn. Om chaotische situaties te besturen moeten order en tegenorder ruimte maken voor rationele overwegingen. Het team moet leren om het effect van zijn acties af te wachten. Een schip heeft tijd nodig om het roer te volgen; te veel sturen en je raakt de controle kwijt.

Teameffectiviteit verhogen? Betere beslissingen nemen in het Management Team? Kies de BFS

Teameffectiviteit kun je verhogen met de BFS. Uit bovenstaande voordelen blijkt dat teams die met de BFS aan de slag gaan voorbereid zijn op de veranderende wereld om ons heen. Zij laten zich niet snel verrassen, weten welke strategie zij volgen en wat de impact is van voorgenomen beslissingen. Door te oefenen, te evalueren en te bediscussiëren wat zij zien gebeuren in de BSF zijn zij in staat beter te beslissen én productiever samen te werken. Het verhoogt de betrokkenheid én de creativiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *