Drie businessmodellen om vanuit strategie tot KPI’s te komen

Elke organisatie heeft een businessmodel nodig. Een businessmodel wordt gebruikt om de strategie te operationaliseren en laat zien hoe de strategische doelen worden gerealiseerd. Een andere belangrijke functie van een businessmodel is dat het de operationele besluitvorming moet sturen en verbeteren. Beschik je over een goed businessmodel, dan kun je zien welke beslissingen direct van belang zijn voor het succes van je strategie. KPI’s zijn daarbij onmisbaar, want hiermee maak je de implementatie van je strategie meetbaar. In dit artikel vind je drie businessmodellen om vanuit strategie naar KPI’s te komen.

 

Drie businessmodellen: vanuit strategie naar KPI’s 

Er zijn drie businessmodellen om vanuit strategie naar KPI’s te komen: het Strategiehuis (strategy house), de Strategiekaart (steategy map) en de Strategiearchitectuur (strategy architecture).

1. Strategiehuis

Het strategiehuis bestaat uit een fundament, pilaren en een dak waarbij het dak de visie weergeeft, de pilaren de strategische thema’s zijn met in de pilaren de strategische doelstellingen en het fundament de condities bevat.

2. Strategiekaart

De strategiekaart (volgens Kaplan en Norton) geeft vier perspectieven weer: beginnend bij leren en groeien via interne processen uitkomend bij klanten (en/of markten) resulterend in het financiële perspectief en brengt oorzaak-gevolgrelaties tussen de strategische initiatieven in beeld. De strategiekaart is de basis om de veelgebruikte Balanced Scorecard op te stellen.

3. Strategiearchitectuur

De strategiearchitectuur (systeem-dynamisch model volgens Warren) voegt vervolgens feedbackloops toe zodat ook een beeld van de strategierealisatie in de tijd ontstaat. In dit model vinden we de bedrijfsmiddelen aan de vraagzijde (klanten, agenten), bedrijfsmiddelen aan de aanbodzijde (producten/diensten, productiecapaciteit, medewerkers, kritieke leveranciers), en de financiële middelen (omzet, kosten, winst).

 

De businessmodellen variëren in effectiviteit

Alle drie de businessmodellen laten zien hoe waarde wordt opgebouwd en er kunnen KPI’s van worden afgeleid, maar ze variëren ze in hun effectiviteit en complexiteit. Het strategiehuis en de strategiekaart werken vlot en redelijk goed. Maar het kan nog beter. Veel beter.

De strategiearchitectuur gaat niet primair uit van de doelen, maar van de haalbare of optimale afstemming tussen de doelen en beschikbare middelen. Dat leidt tot een beter model én tot beteren KPI’s.

 

The way to go: strategiearchitectuur

De strategiearchitectuur is daarom ‘the way to go’ als je een business flight simulator wilt ontwikkelen. Hiermee zijn de oorzaak-gevolgrelaties het nauwkeurigst in beeld. Bovendien kan het de ontwikkelingen in de tijd laten zien. Dit businessmodel heeft daarmee – in tegenstelling tot de andere modellen – voorspelkwaliteit. En die is nodig als je al organisatie vooraf de impact van je beslissingen wilt bepalen om niet alleen nu maar ook op de lange termijn succesvol te zijn.

 

Meer leren over de businessmodellen?

Meer informatie over het Strategiehuis en de Strategiekaart vind je in ‘De wendbare organisatie‘. In mijn nieuwste boek ‘Business Flight Simulator‘ ontdek je meer over living businessmodels zoals de strategiearchitectuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *